Personal / Lediga tjänster

Vill du bidra till vår framtida utveckling?

Produktionsplanerare:

Rollen som produktionsplanerare innebär att du blir en nyckelspelare inom planering av vår produktion som omfattar allt från enstyckstillverkning till kortare serier. Du förväntas driva och på sikt utveckla och effektivisera planeringsprocessen inom ramen för våra långsiktiga planer.

I din arbetsbeskrivning ingår följande uppgifter:

 • Planering av tillverkning genom att passa in produkter till rätt maskin och resurs genom vårt affärssystem.

 • Leda dagliga produktionsmöte med övriga gruppen

 • Ha kontakt och tekniska genomgångar med våra kunder och maskinoperatörer

 • Arbeta med ständiga förbättringar och utveckla produktionsprocesser

 • Arbeta med mätning och uppföljning av relevanta nyckeltal

 • På sikt vara med i ledningsgruppen och bidra till hela organisationens utveckling med att förverkliga våra långsiktiga planer.

 

För att passa denna roll så tror vi att du ska ha följande bakgrund:

 • Högskole/Universitetsutbildning inom produktionsplanering eller maskinteknik

 • Några års erfarenhet inom produktionsplanering eller skärandebearbetning

 • Data & IT kunskaper

 • Strukturerat, Analytisk och Målmedveten

 • Lätt att samarbeta i grupp och framföra din idé

 • Tala och skriva svenska och engelska

 • Erfarenhet av ritningsläsning samt tekniska specifikationer och krav.

Känner Du igen dig i beskrivningen och tror att detta kan vara något för Dig, är Du välkommen att skicka ditt CV vår platschef.

Sista ansökningsdagen 2019-05-31

 

 

 

CNC-Opertör:

Det händer väldigt mycket inom det tekniska området, och idag är en mekanisk verkstad

mer än ett verkstadsgolv och maskiner. Produktionen idag handlar lika mycket om

programmering via olika program och 3D-modeller som det handlar om traditionell

mekanik. Vi välkomnar alltid nya, kunniga och motiverade medarbetare med såväl

programmeringskompetens som förståelse för traditionell mekanik. Vi erbjuder en trygg

och stabil arbetsmiljö med mångfald samt stora möjligheter till personlig utveckling. Ser

du en framtid inom modern verkstadsteknik? Välkommen att höra av dig till vår platschef!

 

Would you like to contribute to our future development?

There is a lot going on in the technical field, and today a mechanical workshop is more

than a workshop floor and machinery. Production today is as much about programming

through different applications and 3D models as it is about traditional mechanics. We

always welcome new, knowledgeable and motivated employees with both programming

skills and an understanding of traditional mechanics. We provide a secure and stable

working environment with diversity and great opportunities for personal development. Do

you envision a future in modern engineering technology? We’d like to hear from you,

please contakt our site manager!