Tjänster

Vi har all hantering från råmaterial till färdig produkt i våra lokaler.

Vår erfarenhet och  bredd inom området gör oss unika.

Förutom svarv- och fräsbearbetning, har vi svets- och härdning.

Legomontering och legotillverkning.

Uppmätning av detaljer i mätmaskiner (se vår maskinförteckning).

Konstruktion

Tjänsten köps in externt.

Skärande bearbetning

Vi utför svarvning och  fräsning i 3-4-5 axliga CNC-maskiner.  Se vår maskinförteckning.

Plåtbearbetning

Våra maskiner vid plåtbearbetning, 

Maskin gradsax max kapacitet 2500×4 mm 

CNC styrd kantpress max kapacitet 2500mm