Personal / Lediga tjänster

Vill du bidra till vår framtida utveckling?

 

CNC-Operatör:

Det händer väldigt mycket inom det tekniska området, och idag är en mekanisk verkstad

mer än ett verkstadsgolv och maskiner. Produktionen idag handlar lika mycket om

programmering via olika program och 3D-modeller som det handlar om traditionell

mekanik. Vi välkomnar alltid nya, kunniga och motiverade medarbetare med såväl

programmeringskompetens som förståelse för traditionell mekanik. Vi erbjuder en trygg

och stabil arbetsmiljö med mångfald samt stora möjligheter till personlig utveckling. Ser

du en framtid inom modern verkstadsteknik? Välkommen att höra av dig till vår VD!

 

Would you like to contribute to our future development?

There is a lot going on in the technical field, and today a mechanical workshop is more

than a workshop floor and machinery. Production today is as much about programming

through different applications and 3D models as it is about traditional mechanics. We

always welcome new, knowledgeable and motivated employees with both programming

skills and an understanding of traditional mechanics. We provide a secure and stable

working environment with diversity and great opportunities for personal development. Do

you envision a future in modern engineering technology? We’d like to hear from you,

please contakt our CEO!