företaget

Svennes Verktygsmekaniska AB utför skärande bearbetning med en modern maskinpark, från enstyckstillverkning till serie produktion.

Vi kan leverera en helhetslösning från idé till verklighet.
Kundens lönsamhet skall vara vår ledstjärna.

Vi är certifierade av DNV enligt ISO 9001:2015.

Certifikatet gäller för tillverkning, montering och inmätning av produkter med inriktning mot tillverkningsindustrin.

Vi skall alltid förse våra kunder med produkter och tjänster som överensstämmer med ställda krav och förväntningar.

Våra kunders önskemål och synpunkter omsätts snarast i praktisk handling i en anda av samarbete och ständiga förbättringar.

Vi har ett övergripande miljötänk i alla våra beslut. Arbetar systematiskt med miljöförbättrande åtgärder, så lång som det är möjligt tillförsäkrar vi oss om att förebygga föroreningar i mark luft och vatten i vårt dagliga arbete.

Bra arbetsmiljö och personalens välmående är en viktig del för att tillgodose hög produktivitet och låg sjukfrånvaro.