I somras installerades solceller på vår byggnad, vilket va helt i rätt i tid!