Tjänster

Vi har all hantering från råmaterial till färdig produkt i våra lokaler.

Vår erfarenhet och  bredd inom området gör oss unika.

Förutom svarv- och fräsbearbetning, har vi svets- och härdning.

Legomontering och legotillverkning.

Uppmätning av detaljer i mätmaskiner (se vår maskinförteckning).